91 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 05/2567 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

วันที่ 27 มีนาคม 2567
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มจร อยุธยา
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่งเล่มรายงานวิจัยจำนวน 4 เล่ม มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

และส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 | เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ : ขออนุญาตรับเฉพาะงานวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบนี้และส่งเล่มจริงในเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบเท่านั้น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts