Skip to content

Category: ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 21 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ กำหนดการ •พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 •มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

กำหนดการลงทะเบียนเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566

 35 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้

 35 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญบัณฑิต มจร ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ปีพุทธศัก

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2566

 67 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้

 67 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้ •ประกาศ• •กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต •และรายงานตัว

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม – เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 – นิสิตที่มีความประส

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อ📢 สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2566

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อ สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติปริญญาระด

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

สภากาชาดไทยจัดโครงการ “RUN FOR BLOOD วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย 2023”

 34 รวมเข้าชม

 34 รวมเข้าชม กลับมาอีกครั้ง… “RUN FOR BLOOD วิ่งหาเลือดเ […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

 38 รวมเข้าชม

 38 รวมเข้าชม ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลด) สำนักทะเบียนและวัดผ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 33 รวมเข้าชม

 33 รวมเข้าชม บัญชีรายชื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ   สำนักทะเบียนและวัดผล

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2566

 32 รวมเข้าชม

 32 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตารางสอบวัดผลการ ภาคการศึกษา 1/2565 ตารางสอบวัดผลการ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 1/2566

 52 รวมเข้าชม

 52 รวมเข้าชม ดาวน์โหลดปฏิทินข้อสอบกลาง 1-2566 สำนักทะเบียนและวัดผล

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำนิสิต มจร ทั่วประเทศ ชื่มชม หวังนิสิตเป็นต้นแบบและตัวกลางประสานความต้องการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย”

 42 รวมเข้าชม

 42 รวมเข้าชม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom ออนไ […]กองกิจการนิสิต สำ

อ่านต่อ »