Skip to content

Category: ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดั

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่๑/๒๕๖๖”

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “ประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 32 รวมเข้าชม

 32 รวมเข้าชม กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกเหล่าพี่ๆบัณฑิตและผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2565”

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม “นิสิตจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ ต้อนรับ […]กองกิจการนิสิต สำ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

 32 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 32 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ “อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจ

อ่านต่อ »