Skip to content

Category: ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิต
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศ !!!!! ปิดรับการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

ประกาศ !!!!! ปิดรับการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 #ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป _________________

อ่านต่อ »

“ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับนิมนต์ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนสุขภาวะกับกลุ่มสามพราน”

วันนี้ (5ก.พ.64) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรสคอร์เนอร์ […]

อ่านต่อ »

“ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับนิมนต์ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนสุขภาวะกับกลุ่มสามพราน”

วันนี้ (5ก.พ.64) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรสคอร์เนอร์ […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองสื่อสารองค์กร มจร

“รองอธิการบดี มจร จับมือ มมร คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สช.,สสส., สปสช.และสธ. พร้อมทั้งภาคประชาชน และThai PBS ประชุมร่วมหารือหาแนวทางการสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือแรงงาน Myanmar ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น”  

วันนี้ (25 ม.ค.2564)เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 401 สำนั […]

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต

“รองอธิการบดี มจร จับมือ มมร คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สช.,สสส., สปสช.และสธ. พร้อมทั้งภาคประชาชน และThai PBS ประชุมร่วมหารือหาแนวทางการสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือแรงงาน Myanmar ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น”  

วันนี้ (25 ม.ค.2564)เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 401 สำนั […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »