ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
วิทยาเขตพะเยา20 สิงหาคม 2534566 หมู่ 2
แม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000
วิทยาเขตพะเยา20 สิงหาคม 2534566 หมู่ 2
แม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000
วิทยาเขตพะเยา20 สิงหาคม 2534566 หมู่ 2
แม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์18 กรกฎาคม 249079 หมู่ที่ 1 คณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G โซน D
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะสังคมศาสตร์28 มิถุนายน 2526คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร28 กันยายน 2565วัดพระบรมธาตุ 15 ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ต.นครชุม
อ.เมืองกำแพงเพชร, จ.กำแพงเพชร 62000
วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์31 มีนาคม2564368หมู่2 บ้านห้วยสะพาน
หนองโรง
พนมทวน, กาญจนบุรี 71140
สถาบันวิปัสสนาธุระ2556อาคารวิปัสสนาธุระ
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 10230
วิทยาลัยพระธรรมทูต21 ตุลาคม 2556วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สถาบันภาษา27 มิถุนายน 2555D400 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 17130
สำนักงานอธิการบดี-กองวิชาการ
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์2533-2540ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร23/กันยายน/2565วัดพระบรมธาตุ 15 ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ต.นครชุม
อ.เมืองกำแพงเพชร, จ.กำแพงเพชร 62000
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา11 กันยายน 2561วัดมหาธาตุฯ
พระบรมมหาราชวัง
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศ3 กันยายน 2541อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 เลขที่ 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี26 พฤศจิกายน 2558109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แพงพวย
ดำเนินสะดวก, ราชบุรี 70130
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี26 พฤศจิกายน 2558109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แพงพวย
ดำเนินสะดวก, ราชบุรี 70130
วิทยาลัยสงฆ์พุทธศรีปัญญาทวารวดี26 สิงหาคม 2558วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 51 ม.2
ไร่ขิง
สามพราน, นครปฐม 73210
วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง26 พฤศจิกายน 2555662 หมู่ที่ 2
ศาลา
เกาะคา, ลำปาง 52130
สำนักงานอธิการบดี-กองกิจการพิเศษ-79 ม. 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาเขตสุรินทร์24 มีนาคม 2531305 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ 32000
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ26 สิงหาคม 255897 หมู่ที่ 14 ถนนชัยภูมิ - หนองบัวแดง
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ 36000
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี