ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี26 เมษายน 2549109 หมู่ที่ 7
แพงพวย
ดำเนินสะดวก, ราชบุรี 70130
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์30 มิถุนายน 2526ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม1 เมษายน 2547227 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
บ้านใต้
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี 71000
สำนักงานอธิการบดี-กองกิจการนิสิต-อาคารเรียนรวม ห้อง A 300 ชั้น 3 โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 ม. 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะพุทธศาสตร์18 กรกฎาคม 2490คณะพุทธศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวมโซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์
เวียง
เมืองเชียงราย, เชียงราย 57000
คณะมนุษยศาสตร์อาคารเรียนรวม โซน a
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม26 ธันวาคม 2561131 หมู่ที่ 3
คันธารราษฎร์
กันทรวิชัย, มหาสารคาม 44150
ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม5 เมษายน 2547227
บ้านใต้
เมือง, กาญจนบุรี 71000
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์วัดหมอนไม้ เลขที่ 1 หมู่ 3
ปาเซ่า
เมือง, อุตรดิตถ์ 53000
คณะครุศาสตร์-โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา20 เมษายน 251589 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร
บางขุนนนท์
บางกอกน้อย, กรุงเทพ 10300
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนประเมินผลการศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย23 มกราคม 2531ชั้น 4 ห้อง B400 อาคารเรียนรวมโซน B
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สถาบันภาษา27 มิถุนายน พ.ศ. 2555อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ศูนย์อาเซียนศึกษา2556ห้อง A400 อาคารเรียนรวมชั้น 4 โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานประกันคุณภาพ21 ตุลาคม 2556ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะมนุษยศาสตร์79​หมู่​1​
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา​ 13170
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี