ผอ.

 พระครูพิศาลสรวุฒิ

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรศัพท์  : ๐๘๑-๔๙๔-๓๙๖๙

E-mail : cv_kk@hotmail.com

ก้อย

 นางสาวนภัสสร กัลปนาท

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗-๕๖๖-๔๓๓๕

E-mail : napassorn020335@gmail.com

11651163_10204435077977071_533041732_n (3)

นายวรวุฒิ  ศรีสลัด

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๓-๔๔๓-๑๒๔๘

E-mail : worawutjoe1@hotmail.com