1,917 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้


ผอ.

 พระครูนิวิฐสารบัณฑิต

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรศัพท์  : ๐๘๑-๔๙๔-๓๙๖๙

E-mail : cv_kk@hotmail.com

 นางสาวนภัสสร กัลปนาท

รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗-๕๖๖-๔๓๓๕

E-mail : napassorn020335@gmail.com

 

11651163_10204435077977071_533041732_n (3)

นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า                                                                                                       นายวรวุฒิ  ศรีสลัด
กลุ่มงานฐานข้อมูล                                                                                                                         กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์

นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                       นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙-๙๘๐-๐๓๘๕                                                                        เบอร์โทรติดต่อ๐๘๓-๔๔๓-๑๒๔๘

E-mail : kung19921992@gmail.com                                                             E-mail : worawutjoe1@hotmail.com