840 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประจำการศึกษา  2563

 

1. สถิติการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์บน
FACEBOOK กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดาวน์โหลดคลิก

 

 

2. สถิติการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์บน
FACEBOOK มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาวน์โหลดคลิก

 


3. สถิติสรุปการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์กองสื่อสารองค์กร โดยแบ่งหมวดหมู่

ดาวน์โหลดคลิก

 

 

 

*********************************************************

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประจำการศึกษา  2562

 

1. ระบบสารสนเทศรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร (ไดอารี่) คลิกเข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

2. ระบบสืบค้นสมุดโทรศัพท์เบอร์ภายในผู้บริหาร คลิกเข้าสู่ระบบ

 

3. ระบบสารสนเทศสืบค้นปฏิทินกิจกรรม คลิกเข้าสู่ระบบ