20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 Portfolio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#สมัครเรียน TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (Quota)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://lin.ee/PrTX0dk

สำนักทะเบียนและวัดผล

Recommended Posts