Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 29 มิถุนายน 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) วันที่

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก | Conference Buddhist Wisdom Coping with Global Crises

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. พ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจรายงานวิจัย คว

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมประชุม วารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   สถาบันวิจัยพุทธศ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” BRI NEWGEN

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | 30 พฤษภาคม 2566 | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | ณ สถ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมนักวิจัยรุ่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »