Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 ผ่านระบบ ZOOM

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตก

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/6

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม   ประกาศราชื่อผู้ผ่านการอบรมนักวิจัยรุ่นใ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่ 1

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญรับฟังการบรรยายการบรรยายนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

 25 รวมเข้าชม

 25 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนักวิจัยเข้าร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00 น.

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

 70 รวมเข้าชม

 70 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนิ

อ่านต่อ »