Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 15 | ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567 | ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 3 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 3 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยม

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้ารายงานการวิจัยครั้งที่ 04/2567 (ผ่านระบบออนไลน์)

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้ารายง

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงนักวิจัยและนำเสนองานวิจัยทุนส่วนงาน 2567 ผ่านระบบออนไลน์

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงนักว

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บรรยายและเปิดปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บรรยายและเปิดปฐมน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันท

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยผู้เสนองานวิจัยทุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ชี้แจงและนำเสนองานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยผู้เสนองานวิจัยทุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ชี้แจงและนำเสนองา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2) | BRI NEWGEN #2

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่น

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 04/2567 (ทุกปีงบการวิจัย ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | Zoom Meeting

 34 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 34 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4/2567(ทุก

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้ารายงานการวิจัยครั้งที่ 03/2567

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้าราย

อ่านต่อ »