121 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=1291

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts