Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขออนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน 2.พนักงานสวัสดิการโรงครัว แผน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นประโยชน์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณรา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วันอาสาฬหบูชา’

#,วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วันอาสาฬหบูชา’ องค์สมเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำภอวังน้อย จั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ———&#8212

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

กองกิจการนิสิต มจร. จัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน – โคราช ที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้

กำลังขนย้ายป้ายใหญ่ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร “เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า”

“ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร”เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า” C

อ่านต่อ »