Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“อธิการบดี มจร” ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ

 133 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 133 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ อธิการบดี มจร ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนอง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่วประเทศ” คุณธรรม-โปร่งใส ITA

 1,084 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 1,084 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ “มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่ว

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญร่วมงานครบรอบสถาปนา 134 ปี มหาจุฬาฯ

 1,033 รวมเข้าชม,  27 เข้าชมวันนี้

 1,033 รวมเข้าชม,  27 เข้าชมวันนี้ 🛡 ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน &

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ผู้ว่าฯอยุธยา” ตรวจความพร้อมอาคารหอสมุด มจร สร้างเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 266 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 266 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร

 159 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 159 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ น. มจร ส่งผู้แทนลงพื้นที่ร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย 100 ชุดแจกจ่ายผู้ยากไร้ชุมชนใกล้ มจร

 200 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 200 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ มจร อยุธยา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก โดย อธิการบดี

 61 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 61 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 108 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 108 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขออนุโมทนาบุญ

 86 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 86 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

 109 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 109 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ “นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี

อ่านต่อ »