Skip to content

Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

 299 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 299 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัต

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 121 รวมเข้าชม

 121 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 277 รวมเข้าชม

 277 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 243 รวมเข้าชม

 243 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 894 รวมเข้าชม

 894 รวมเข้าชม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 323 รวมเข้าชม

 323 รวมเข้าชม กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 268 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 268 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 287 รวมเข้าชม

 287 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข น

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 478 รวมเข้าชม

 478 รวมเข้าชม สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ ค

อ่านต่อ »