Skip to content

Category: ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 355 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 355 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ : แนวปฏิบัติตามหลัก

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ผังผู้บริหาร

 467 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 467 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดผังผู้บริหาร คลิก ผังผู้บริหารใหม่

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลผู้บริหารออนไลน์

 660 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 660 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลผู้บริหารออนไลน์    

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ปกเฟสบุ๊ค น้อมส่งเสด็จ ร. ๙ สู่สวรรคาลัย

 265 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 265 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 60

 639 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 639 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59

 302 รวมเข้าชม

 302 รวมเข้าชม แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559 รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
กองสื่อสารองค์กร

แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้บริหาร

 503 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 503 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้บริ

อ่านต่อ »