30 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4/66 (ทุนส่วนงาน) โซนภาคเหนือ | 10 พฤษภาคม 2566 | ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบรายงานการวิจัย ทุนส่วนงาน ส่วนภูมิภาค โซนภาคเหนือ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ส่งเอกสารรายงานการวิจัยให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts