124 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

องค์อธิการบดีชื่นชมผลงาน U2T มจร.

วันที่ 17 ตุลาคม 65 เป็นตัวแทนของคณะทำงานโครงการ U2T จำนวน 84 ตำบลที่มหาจุฬาได้รับจาก สป.อว. โดยได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอื่นๆ นำมาถวายพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต องค์อธิการบดี พระเดชพระคุณได้สอบถามถึงช่องทางการตลาด การจัดทำโครงการในระยะต่อไป

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย หรือ U2T เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ต้องการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคณาจารย์ของมหาจุฬา ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจ เป็นนวัตกรรมของชุมชนและมหาวิทยาลัย เช่น

1. ปลาซ่อนต้มโคล้ง ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 3 เดือน เหมาะสมกับนำไปเป็นของฝากชาวต่างชาติ

2. ชุดของเล่นปลาตะเพียน ให้เกิดจินตนาการและการสร้างสรรค์ ของเด็ก

3. กระเป๋าย่านลิเภา จากนครศรีธรรมราช ที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ (คนญี่ปุ่นชอบมาก)

และสิ้นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครับ

มจร. คิดสร้างสรรค์พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts