34 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4/2567(ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผ่านระบบ Zoom Meeting | 382 995 1669
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่งเล่มรายงานวิจัยจำนวน 4 เล่ม มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
และส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 | 16.30 น.

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts