แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559

รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ พ.ศ. 2559

ขอความร่วมมือทุกท่านสำรวจในส่วนงานของท่านและรวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่งและเบอร์โทรศัพท์ที่อัพเดต
จัดส่งข้อมูลชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ภายใน เบอร์สำนักงาน เบอร์มือถือ และ E-mail
ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย
และรูปถ่ายผู้บริหาร (ระดับรองอธิการ) ภาพถ่ายอาคารสถานที่ในส่วนที่เป็นวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียนหน่วยวิทยบริการ และที่ตั้งสถานที่ตั้งสำนักงาน

 ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ >>
 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี 59 

 แล้วส่งไฟล์ข้อมูลกลับที่ได้ที่นางสาว นภัสสร กัลปนาท กองสื่อสารองค์กร  (ก้อย) ชั้น 1 ห้อง 101 หรือ

E-mail: napassorn020335@gmail.com หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 087-566-4335

 ID Line : koyslowly  FB : koy Slowly

*  ภายในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป  *

 ( คลิกเพื่อดูของปี 2558 ไดอารี่ )

Recommended Posts