Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 23 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนว

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข นิ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 86 รวมเข้าชม,  11 เข้าชมวันนี้

 86 รวมเข้าชม,  11 เข้าชมวันนี้ สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทาง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 142 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 142 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 142 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 142 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ณ มวก.48 พรรษา

 156 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 156 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

 186 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 186 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากรและนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉี

อ่านต่อ »