Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“อธิการบดี มจร” ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ

 126 รวมเข้าชม

 126 รวมเข้าชม อธิการบดี มจร ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ หวังยกระด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่วประเทศ” คุณธรรม-โปร่งใส ITA

 1,056 รวมเข้าชม

 1,056 รวมเข้าชม “มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ 2 จากม.รัฐทั่วประเทศ” คุณธรรม-โปร่ง

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญร่วมงานครบรอบสถาปนา 134 ปี มหาจุฬาฯ

 1,003 รวมเข้าชม

 1,003 รวมเข้าชม 🛡 ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ครบรอบวันสถาปนา 134 ปี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ผู้ว่าฯอยุธยา” ตรวจความพร้อมอาคารหอสมุด มจร สร้างเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 265 รวมเข้าชม

 265 รวมเข้าชม วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร

 157 รวมเข้าชม

 157 รวมเข้าชม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ น. มจร ส่งผู้แทนลงพื้นที่ระแวกใกล้บริเวณ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย 100 ชุดแจกจ่ายผู้ยากไร้ชุมชนใกล้ มจร

 197 รวมเข้าชม

 197 รวมเข้าชม วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ มจร อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก โดย อธิการบดี

 59 รวมเข้าชม

 59 รวมเข้าชม ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

 68 รวมเข้าชม

 68 รวมเข้าชม มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19 วันนี้ (๑๔ ก.ค..

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 105 รวมเข้าชม

 105 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขออนุโมทนาบุญ

 84 รวมเข้าชม

 84 รวมเข้าชม ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน 2.พนั

อ่านต่อ »