18 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

วันที่ 27 กันยายน 2566
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มจร อยุธยา
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่งเล่มรายงานวิจัยจำนวน 4 เล่ม มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
และส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 !

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts