56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมกับ TCI ในการเตรียมความพร้อมที่จะ Submit วารสาร Journal of International Buddhist Studies (JIBS) ให้เข้าสู่ฐาน SCOPUS โดย สกสว TCI และ Elsevier

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ได้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้วารสารยืนยันในการเตรียมความพร้อมโดยการปรับปรุงเว็บไซต์บางส่วนให้ดีขึ้น รวมถึงต้องตีพิมพ์บทความให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ หากดำเนินการสมบูรณ์เรียบร้อยก็จะ Submit วารสาร สู่ฐาน Scopus ภายในเดือนกันยายนนี้ ประเด็นสำคัญที่ทาง TCI ให้คำแนะนำเป็นพิเศษ คือ วารสารต้องสำรวจตัวตนของวารสารว่าที่ผ่านมาเป็นแนวไหน ทั้งในมิติของเนื้อหาบทความ การบริหารจัดการ แล้วเขียน Policy หลัก ให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น ภายใต้นโยบายหลักของวารสารอย่างเต็มที่

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts