81 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บัญชีประชุมตรวจงานวิจัย 30 พ.ค.66 ณ สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts