114 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 14

เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกไก่รุ่น-14

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts