59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ถวายสักการะ สามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ประธานปิดภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ และคณะพระวิปัสสนาจารย์ ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts