12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.
นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts