575 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
ID 382 995 1669
Passcode 1234

https://zoom.us/j/3829951669

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts