535 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเรียน/เจริญพร นักวิจัย ทุกท่านที่มีความประสงค์ จะขอการรับรองผลงานวิจัยไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมฟังแนวการการพัฒนาผลงานวิจัยที่จะขอการรับรองผลงานวิจัยต่อไป ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 | https://zoom.us/j/3829951669

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts