สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมทีมงาน การจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  (10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.)  เพื่อประชุมเกี่ยวกับ

การตั้งคณะทำงาน คณะทำงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
งบประมาณ
 ที่พัก
 การเดินทาง
 การอบรม
ตารางการอบรมเป็นเรื่องของเครือข่ายแม่ไก่ รุ่นที่ 11
ภาคีเครือข่ายของแม่ไก่ วช.
การเปิดรับสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
ตั้งกรรมการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม (อธิการบดีลงนาม)
ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts