59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (ทุน FF) ส่งข้อมูลเพื่อตรวจรายงานก้าวหน้าและทำสัญญาวิจัย (ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)

1.แบบฟอร์มส่งตรวจรายงานความก้าวหน้า 3 บท (ก่อนทำสัญญาวิจัย ปีงบประมาณ (FF) 2567)
https://forms.gle/DrTRNnVJHSvoNPmT7

2.แบบฟอร์มนำส่งข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการทำสัญญาการวิจัย ทุน Fundamental Fund (FF) 2567
https://forms.gle/ecaBLBkyxUqAXSur8

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts