84 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง
(*) แผนงานวิจัย มจร 2568-2570
(*) และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทุน FF68
14 กรกฎาคม 2566 | เวลา 09.00 น.
Zoom Online 352 995 1669 | https://zoom.us/j/3829951669

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts