73 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกวิจัย (Research Clinic)  โดย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
รับจำนวนจำกัด 5 โครงการ เท่านั้น

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ID 382 995 1669 https://zoom.us/j/3829951669
13 กรกฎาคม 2566 | 13.00 น.

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts