48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่งเล่มรายงานวิจัยจำนวน 4 เล่ม มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
และส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 !

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts