67 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7/66 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 !

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts