111 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

______________________

*เชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์* `(แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)` ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง“ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์วิจัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
______________________

*วันที่ 27 มี.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.*

พิธีปิด/มอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8S74nIWDPNQlY4hyElhLzlVbls2675cGoVBJUaVw0GuD7bA/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8S74nIWDPNQlY4hyElhLzlVbls2675cGoVBJUaVw0GuD7bA/viewform

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 || password: 1234
หรือกดไปที่ลิงค์ (Link) https://zoom.us/j/3829951669https://zoom.us/j/3829951669

______________________
เจริญพร/ขอขอบคุณในความร่วมมือ
______________________

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts