76 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ในฐานะทีมบรรณาธิการวารสาร Journal of International Buddhist Studies ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 เพื่อรับทราบนโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ตลอดจนการประกาศร่างเกณฑ์การประเมินวารสารเข้า TCI รอบใหม่แก่บรรณาธิการวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ในพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ยังได้เข้าร่วมประชุมทีมบรรณาธิการวารสารที่ ทาง TCI ได้คัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ภายใต้หัวข้อ“The 1st Seminar on the TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project, Phase 3 (2023-2025)” ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์สาธร ถนน สาธรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินคุณภาพวารสารเข้า ฐานข้อมูล Scopus จากบุคลากรของ Scopus โดยตรง และความคาดหวังของผู้ประเมินวารสารตามสาขาวิชาของ Scopus
   

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts