1,177 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

11707830_2804301803012472_7383903510607002861_n

11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n11707830_2804301803012472_7383903510607002861_n

11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n31″ />โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถึงพระนิสิตทุกรูปท่านเข้าร่วมโครงการ การนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ดร. เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตทุกรูปท่าน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

11707830_2804301803012472_7383903510607002861_n

11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n

11049548_2804301806345805_7757739981001586372_n (2)
——————————————–
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Recommended Posts