151 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

!!! สมัครเรียนออนไลน์
#วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑.ศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่จะสมัคร
๒.เตรียมเอกสารการสมัคร ตามระเบียบการสมัคร
่๓.เข้าระบบสมัครเรียนออนไลน์ ตามเว็บลิงค์ https://bit.ly/3H5JPL3
๔. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามจริง พร้อมกับแนบไฟล์
นำส่งฝ่ายรับสมัครนิสิตหรือส่งไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายรับสมัครนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
#ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มจร. วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส

Recommended Posts