744 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

IMG_9739 (2)

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒ ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ร่วมกับคุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปเรชั่น คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน คณะผู้บริหาร บริษัท มหาชนจำกัด ทรู คอร์ปเรชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

โดยอธิการบดี กล่าวสรุปว่า ” การจัดงานปีนี้มีชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมกัน เมื่อชาวพุทธทั่วโลกตื่นตัวทั้งเถรวาท มหายาน จึงเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของชาวพุทธที่มารวมตัวกัน และโชคดีที่เลือกประเทศไทยเป็นที่จัดงาน เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ”

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวสรุปว่า ” เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และการถ่ายทอดสดพิธีเปิดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ โอกาสที่ดีที่จะเผยแพร่พุทธศาสนา ตลอดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นวาระของโลกที่จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน และขอเชิญทุกคนมาทำงานให้พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประชากรทั้งโลก ”

ประธานผู้บริหาร ทรู คอร์ปเรชั่น กล่าวสรุปว่า ” นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งวาระมงคล จะเปิดช่องรายการพิเศษ ถ่ายทอดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติเป็นครั้งที่ ๘ ให้เป็นที่่รับรู้ของประชาชนชาวไทย ทางช่อง ทรูวิชั่น ช่อง ๙ ทรู HD ๑๙๙ และ ๓๓๓”

จากนั้นเปิดตัว “ศินปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ที่รับมอบทุน “ทูตวิสาขบูชานานาชาติ” ในครั้งนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมการแถลงข่าว ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

IMG_0019 (2)

IMG_9853 (2)

IMG_9875 (2)

IMG_9901 (2)

IMG_9960 (2)

IMG_9642 (2)

IMG_9718 (2)

IMG_9820 (2)

IMG_0005 (2)

IMG_0058 (3)
—————————————————-
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )IMG_9739 (2)

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒ ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ร่วมกับคุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปเรชั่น คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน คณะผู้บริหาร บริษัท มหาชนจำกัด ทรู คอร์ปเรชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

โดยอธิการบดี กล่าวสรุปว่า ” การจัดงานปีนี้มีชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมกัน เมื่อชาวพุทธทั่วโลกตื่นตัวทั้งเถรวาท มหายาน จึงเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีของชาวพุทธที่มารวมตัวกัน และโชคดีที่เลือกประเทศไทยเป็นที่จัดงาน เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ”

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวสรุปว่า ” เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และการถ่ายทอดสดพิธีเปิดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ โอกาสที่ดีที่จะเผยแพร่พุทธศาสนา ตลอดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นวาระของโลกที่จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน และขอเชิญทุกคนมาทำงานให้พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประชากรทั้งโลก ”

ประธานผู้บริหาร ทรู คอร์ปเรชั่น กล่าวสรุปว่า ” นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งวาระมงคล จะเปิดช่องรายการพิเศษ ถ่ายทอดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติเป็นครั้งที่ ๘ ให้เป็นที่่รับรู้ของประชาชนชาวไทย ทางช่อง ทรูวิชั่น ช่อง ๙ ทรู HD ๑๙๙ และ ๓๓๓”

จากนั้นเปิดตัว “ศินปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ที่รับมอบทุน “ทูตวิสาขบูชานานาชาติ” ในครั้งนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมการแถลงข่าว ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

IMG_0019 (2)

IMG_9853 (2)

IMG_9875 (2)

IMG_9901 (2)

IMG_9960 (2)

IMG_9642 (2)

IMG_9718 (2)

IMG_9820 (2)

IMG_0005 (2)

IMG_0058 (3)
—————————————————-
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Recommended Posts