319 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๐ สมัย ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ในการนี้พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตากล่าวธัมโมวาท การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เป็นวิชาประสบการณ์ตรง ต้องใช้ขันติ เมตตา ปัญญา ทมะ จาคะ ใช้ความรู้ให้เป็นความสามารถ อย่าเก่งแต่วิชาการ ต้องนำความรู้มาทำงานให้เป็น หลวงพ่อได้เมตตาให้กำลังใจพระธรรมทูตด้วยเวลาประมาณ ๑.๑๕ ชม. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

11119303_965175686867335_7460429061195363311_n11065887_965175750200662_7653875807210843124_n11351302_965176066867297_4526337148624969682_n11200825_965176036867300_7815191641403073737_n10968428_965175936867310_2139616484124324487_nโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๐ สมัย ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ในการนี้พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตากล่าวธัมโมวาท การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เป็นวิชาประสบการณ์ตรง ต้องใช้ขันติ เมตตา ปัญญา ทมะ จาคะ ใช้ความรู้ให้เป็นความสามารถ อย่าเก่งแต่วิชาการ ต้องนำความรู้มาทำงานให้เป็น หลวงพ่อได้เมตตาให้กำลังใจพระธรรมทูตด้วยเวลาประมาณ ๑.๑๕ ชม. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

11119303_965175686867335_7460429061195363311_n11065887_965175750200662_7653875807210843124_n11351302_965176066867297_4526337148624969682_n11200825_965176036867300_7815191641403073737_n10968428_965175936867310_2139616484124324487_n

Recommended Posts