Skip to content

 569 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

  เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
  พระเดชพระคุณ
  พระเทพปวรเมธี
  (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
  เกิด5 พฤศจิกายน 2502
  อายุ62
  อุปสมบท30 พฤษภาคม 2525
  พรรษา40
  วัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  สังกัดมหานิกาย
  วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ. 5, พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา), (Ph.D.)
  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ๑๕, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ , รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
  พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

  รองศาสตราจารย์ ดร. พระเทพปวรเมธี[1] นามเดิม ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า ฉายา พฺรหฺมรํสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รองเจ้าคณะภาค ๑๕ , เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ , ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[2] , ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยา

  ชาตภูมิ

  รองศาสตราจารย์ ดร.พระเทพปวรเมธี [3]มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดนครปฐม

  บรรพชา-อุปสมบท

  • บรรพชา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิ์คุณาธาร (หลวงพ่อโต๊ะ ชุติมา) เจ้าคณะตำบลบางภาษี และเจ้าอาวาสวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  • อุปสมบท วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ วัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ และอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรเวที) พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวรพจน์สุนทร เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า และเจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาสำรวม อติเมโธ อดีตเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

  การศึกษา/วิทยาฐานะ

  การปกครองคณะสงฆ์

  • พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  • เลขานุการเจ้าคณะภาค 2
  • พ.ศ. 2563 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • พ.ศ. 2564 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 15

  งานด้านการศึกษา

  สมณศักดิ์

  • พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)ให้ดำรตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ ไพบุลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก (พระครูปลัดฐานานุกรมในพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
  • พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระวิสุทธิภัทรธาดา[5]
  • พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรเมธี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]
  • พ.ศ. 2562 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปวรเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ สุนทรธรรมบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]

  อ้างอิง

  Recommended Posts