Skip to content

Author: กองสื่อสารองค์กร มจร

วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

27-01-64 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระด

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศ !!!!! ปิดรับการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

ประกาศ !!!!! ปิดรับการยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 #ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป _________________

อ่านต่อ »

“ผอ.กองกิจการนิสิต ได้รับนิมนต์ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนสุขภาวะกับกลุ่มสามพราน”

วันนี้ (5ก.พ.64) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรสคอร์เนอร์ […]

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองสื่อสารองค์กร มจร

“รองอธิการบดี มจร จับมือ มมร คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สช.,สสส., สปสช.และสธ. พร้อมทั้งภาคประชาชน และThai PBS ประชุมร่วมหารือหาแนวทางการสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือแรงงาน Myanmar ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น”  

วันนี้ (25 ม.ค.2564)เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 401 สำนั […]

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 –

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์)

ลิงก์การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป

อ่านต่อ »