Skip to content

Author: ถาวรา

วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

 61 รวมเข้าชม

 61 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ตามที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

 72 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 72 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่ -> https://bri.mcu.a

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
กองสื่อสารองค์กร มจร

พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ

 79 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 79 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีวางศิล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 55 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 55 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจำส่วนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 62 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 62 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึ   มจร ว

อ่านต่อ »