1,290 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง ทั่วประเทศไทย จำนวน ๙ องค์ ได้แก่
๑. พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร
๒. พระพุทธชินราช พิษณุโลก
๓. พระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพ – เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช
๔. พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
๕. พระพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
๖. พระพุทธไตรรัตนนายก พระนครศรีอยุธยา
๗. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม
๘. หลวงพ่อพระใส หนองคาย
๙. หลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม
ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ญาติโยมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายเจดีย์ข้าวสาร เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และหลังจากนั้น ญาติโยมรับประทานอาหาร ๑๓.๓๐ น. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนจะสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง โดยมีพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อนนำสรงน้ำก่อน แล้วญาติโยมจึงสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระสงฆ์ และสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นลำดับต่อมา

IMG_8617 (2)-tileIMG_8619 (2)IMG_8624IMG_8569 (2)IMG_8628 IMG_8613 (2)IMG_8642IMG_8630IMG_8585 (2)IMG_8636IMG_8649 IMG_8657IMG_8587 (2) IMG_8662 IMG_8664 (2) IMG_8667 (2) IMG_8670 (2) IMG_8673 (2) IMG_8675 (2) IMG_8679 (2) IMG_8689 (2) IMG_8692 (2) IMG_8695 (2) IMG_8701 (2) IMG_8702 (2) IMG_8735 (2) IMG_8762 (2) IMG_8779 (2)หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง ทั่วประเทศไทย จำนวน ๙ องค์ ได้แก่
๑. พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร
๒. พระพุทธชินราช พิษณุโลก
๓. พระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพ – เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช
๔. พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
๕. พระพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
๖. พระพุทธไตรรัตนนายก พระนครศรีอยุธยา
๗. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม  สมุทรสงคราม
๘. หลวงพ่อพระใส หนองคาย
๙. หลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม
ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ญาติโยมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายเจดีย์ข้าวสาร เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และหลังจากนั้น ญาติโยมรับประทานอาหาร ๑๓.๓๐ น. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ก่อนจะสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง โดยมีพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อนนำสรงน้ำก่อน แล้วญาติโยมจึงสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระสงฆ์ และสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นลำดับต่อมา

IMG_8617 (2)-tileIMG_8619 (2)IMG_8624IMG_8569 (2)IMG_8628 IMG_8613 (2)IMG_8642IMG_8630IMG_8585 (2)IMG_8636IMG_8649 IMG_8657IMG_8587 (2)           IMG_8662 IMG_8664 (2) IMG_8667 (2) IMG_8670 (2) IMG_8673 (2) IMG_8675 (2) IMG_8679 (2) IMG_8689 (2) IMG_8692 (2) IMG_8695 (2) IMG_8701 (2) IMG_8702 (2) IMG_8735 (2) IMG_8762 (2) IMG_8779 (2)

Recommended Posts