668 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

พิธีเปิดป้าย “ศูนย์มหายานศึกษา”

CHK_9515 (2)

               ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีพิธีเปิดป้าย “ศูนย์มหายานศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และ ฯพณฯ หวัง โจ๋ อาน รัฐมนตรีว่าการทบวงศาสนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายศูนย์ ซึ่งจะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ มจร วังน้อย และอยู่ภายใต้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย พระธรรมมาจารย์เบินซิง เจ้าอาวาสวัดไคหยวน นายหยัง ซื่อ อิ่ง ผอ.สำนักงานศาสนามณฑลฝูวเจี่ยน ผู้แทนจากสำนักงานกิจการศาสนา (SARA) ผู้แทนจากพุทธสมาคมจีน (BAC) ประชาขนทั่วไปจากประเทศไทย และจีน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
               จากนั้นเข้าสู่ห้องประชุม ๒๐๕ ชมวีดีทัศน์แนะนำ มจร พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง เจ้าอาวาสวัดไคหยวน แนะนำแขกจากจีน , พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวรายงานและแนะนำแขกฝ่ายไทย  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ได้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ วัดไคหยวน โดนมีท่าน ฯพณฯ รัฐมนตรี หวัง โจ๋ อาน เป็นสักขีพยาน นับว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างไทย – จีน”
และ ฯพณฯ รัฐมนตรี หวัง โจ๋ อาน ก็ได้กล่าวว่า “การศึกษา วิจัยทางด้านศาสนา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้พุทธศาสนิกชนหลายๆประเทศมารวมกัน และสำหรับพิธีเปิดป้ายศูนย์มหายานศึกษาวันนี้ ถือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ระหว่างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและเถรวาท ความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะทำให้เราพัฒนาต่อๆไป”  ทั้งนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายกล่าวสุนทรพจน์เสร็จ จึงมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านอธิการบดี พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก

CHK_9321 (2)

 CHK_9363 (2)

CHK_9360 (2)

CHK_9410 (2)

CHK_9416 (2)

CHK_9524 (2)

CHK_9535

CHK_9515 (2) CHK_9518 (2)

CHK_9570 (2)

wefew
—————————————-
(กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Recommended Posts