247 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมชาวเขา

11025201_2149664858476173_2410392556749949556_n (2)

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ของ มจร .พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพให้การปฏิสันถารต้อนรับ ถวายภัตตาหารเพล และบ่ายวันเดียวกัน คณะพระพรหมบัณฑิต ร่วมกับคณะของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะศิษย์ชาวฮ่องกง จำนวน ๓๕ ท่าน เดินทางโดยรถยนต์เข้าพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา โดยพระพรหมบัณฑิต พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมอาศรมแม่แดดน้อย อำเภอกัลยานิวัฒนาเป็นจุดแรก และทำพิธีเปิดป้ายอาศรมบ้านแม่แดดน้อย  พร้อมให้โอวาทพระบัณฑิตอาสา มอบทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอาศรมบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ และมีพิธีเปิดป้ายอาคารบ้านห้วยบงปลอดอบายมุข ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในตอนค่ำมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดีให้โอวาทแก่เยาวชนและประชาชนที่มาคอยต้อนรับ
โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขานี้ ได้เริ่มมีมากว่า ๑๐ ปีแล้ว ในพื้นที่ อำเภอกัลยานิวัฒนา มีประจำทุกตำบล ซึ่งปีที่แล้วได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบว่าเยาวชนลูกหลานชาวบ้านที่จบการศึกษาชั้น ม.๖ แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัย จึงรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.เชียงใหม่ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรียนเดือนละ ๑ สัปดาห์ปีกว่ามาแล้ว ครั้งนี้คณะศรัทธาชาวฮ่องกงทราบวัตถุประสงค์จึงได้เดินทางมาสัมผัสพื้นที่ และให้ความอุปถัมภ์ร่วมกัน
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีนายอำเภอกัลยานิวัฒนา กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวผู้สนับสนุน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผู้แทนหมู่บ้านเข้ารับเกียรติบัตร และรับป้าย ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตชาวเขาซึ่งเป็นแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูงที่เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๓๑ ทุนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นทุนที่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต และคณะของแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมชาวฮ่องกงให้การอุปถัมภ์ และได้ทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการสร้างวัดห้วยบง ตามโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ใน ๙ วัด ซึ่ง วัดห้วยบงก่อสร้างขึ้นมาในการกำกับดูแลและให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพ ๑ วัด และสุดท้ายเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมคณะศิษย์ชาวฮ่องกง ให้ความอุปถัมภ์ ในการหาทุนก่อสร้าง

การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ทอดผ้าป่า และจัดหาทุนในครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคสนับสนุน และสมทบทุน มีดังรายการต่อไปนี้
๑. สมทบทุนสร้างตึกอาคารเรียน/ ที่พัก เป็นจำนวนเงิน ๘๓๖,๐๗๐ บาท
๒. มอบทุนให้โรงเรียนบ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. มอบทุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยบง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน ๓๑ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐ บาท
๕. ถวายพระบัณฑิตอาสา/พระธรรมจาริก เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
๖. ถวายสงฆ์จำพรรษาวัดดอย เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. มอบปัจจัยแก่นายทหารหาญ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. อื่นๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท


551539_2149664775142848_4895164201923201856_n (2)

10397813_2149629148479744_6580550262930123537_n

10403137_2149628411813151_543816980370437309_n

10665180_2149650265144299_6934175817999124375_n (2)

10988915_2149630105146315_5809967177459428413_n (2)

11021156_2149650725144253_333886777348357764_n (2)

11021223_2149633205146005_9030480510136878864_n (2)

11025201_2149664858476173_2410392556749949556_n (2)

11043223_2149664868476172_8611344491830595921_n (3)

11051822_2149651171810875_1967439071142057506_n (2)

11052373_2149650638477595_339715884640012347_n (3)

11054473_2149663878476271_23593978536766728_n (2)

11032517_2149664388476220_3578020799057040217_n (3)

11021254_2149647648477894_6651577480211324698_n (2)

Recommended Posts