1,162 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

001[4]

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทส) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท และมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.,ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง “ศีลห้ากับการคืนความสุขให้กับสังคมไทย” ซึ่งมีตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอภิปรายดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๐, หลักสูตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๓” จำนวน ๙๕๒ รูป โดยมีพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ถวายรายงาน, พระครูปริยัติกิตติธำรง ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร ขานรายชื่อ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร อ.วังน้อย อยุธยา

013

012

IMG_7653

10269564_2122670994508893_3402203284402258867_n

10801705_2122676167841709_4511163119632718057_n

11025989_2122671127842213_3707353346724673278_n

Recommended Posts