484 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขออนุโมทนาบุญ แด่
1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน
2.พนักงานสวัสดิการโรงครัว แผนกประกอบอาหาร+แผนกจัดเตรียมอาหาร
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
พระนิสิต โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา

Recommended Posts