180 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้รับชมรับฟังในที่นี้ด้วย และได้กล่าวถึงนโยบาย แผนงานการดำเนินงานของวัดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Recommended Posts