กำหนดการเดินทาง ทำพิธีสามีจิกรา ของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Recommended Posts