237 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญชวนบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันเเต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมรณรงค์โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไ

รายละรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Recommended Posts