707 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

IMG_2500 (2)IMG_2337 (2)

สมาคมศิษย์เก่า มจร จัดงานผ่าเพลงผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ ( ครั้งที่ ๑) โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


S__2113722 (2)

S__2113720 (3)
เช่น พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละเผยเเผ่
พระคูปริยัตกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์

S__2113724 (2)

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโลคณบดีคณะครุศาสตร์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
IMG_2441 (2)

IMG_2493 (2)

IMG_2279 (2)
และมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมร้องเพลงที่มีเนื้อหาธรรมะมากมายมาร่วมงาน เช่น พันตรีสุธี สุขสากล เป็นต้น ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม

IMG_2328 (2)

Recommended Posts