8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระรรมทูต บรรยายวิชา “งานสาธารณูปการสำหรับพระรรมทูต” ถวายความรู้แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๒๒ สันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts