11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ขอขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page-1>>
Facebook Page-2>>

The post การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ ๑๔ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts