90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงาน งวดงานที่ 5, งวดงานที่ 6 และงวดงานที่ 7 (งวดสุดท้าย) ณ ห้องสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts